W OSTATNI PIĄTEK, 10 MAJA 2024 ROKU…


Zrealizowaliśmy w CENTRALI MAJSTER BUDOWLANE ABC we  Włocławku, spotkanie zespołu handlowego i zespołu zakupów, w celu podsumowania realizacji celów biznesowych za kwiecień 2024 oraz zaplanowania strategii działania na maj 2024.

Kluczowym elementem naszego spotkania były prezentacja wyników handlowych w ujęciu globalnym, zrealizowana przez dyrektora handlowego MBABC, Marcina Pałkę oraz informacje zwrotne od regionalnych kierowników rynku nowoczesnego i opiekunów terenowych z ryku tradycyjnego, dotyczące współpracy z Partnerami sieci.

Po tej prezentacji mieliśmy okazję porozmawiać o naszych priorytetach i potrzebie wdrożenia zmian w obecnym systemie pracy, aby maksymalizować skuteczność i efektywność handlową.

Kolejnym elementem zrealizowanym podczas piątkowego spotkania, było szkolenie poświęcone współpracy działu handlowego i działu zakupów, a także realizowanych wspólnie zadań tak, aby skutecznie doprowadzić do osiągnięcia zakładanego wyniku biznesowego w maju 2024.

Wszyscy w MBABC wierzymy, że siłą naszego zespołu, którego zadaniem jest realizacja coraz bardziej ambitnych celów i zadań,  zawsze pozostają ludzie.

Mając świadomość wagi tego założenia, wspólnie opracowywaliśmy plan usprawnień w dotychczasowych działaniach  i podejmowanych aktywnościach.

Dzięki wykorzystaniu techniki „C 5”, każdy zespół i każda jednostka, miała szansę zdecydować,  jak zmodyfikuje swoje działania żeby realizować cele. Wszystkie te aktywność zostaną przeanalizowany przez Liderów poszczególnych działów w kontekście  ich realnego wdrażania w codzienną pracę.

Po zakończeniu części szkoleniowej nastąpiła prezentacja ofert handlowych przygotowanych przez Dział Zakupów, które będą stanowiły nasze propozycje dla Partnerów Handlowych w najbliższym miesiącu.

Całość spotkania zakończyliśmy podsumowaniem, w którym raz jeszcze podkreśliliśmy jak istotne jest działanie zgodne z założonym celem oraz determinacja w jego realizacji.

Jako firma handlowa, właśnie tym  powinniśmy kierować, nie zapominając o szacunku dla pracowników, partnerów i nieodzownej etyce w działaniu.

Życzymy wszystkim sukcesów w realizacji zadań zaplanowanych na maj.

Przypominamy, że każde działanie powinno być oparte o dokładne przygotowanie i przekonanie, że samo nic się nie zrobi, a pojęcie „udało mi się”, nie jest odzwierciedleniem tego co pokazuje faktyczne zaangażowanie i chęć realizacji celu.

Pamiętajmy, że dużo więcej jest mocy w stwierdzeniu „zrobiłem”, niż w mało policzalnych określeniach „starałem się” lub „próbowałem”.

Z tym przesłaniem wchodzimy w działania w maju. Jesteśmy przekonani, że zakończą się one pełną realizację celów biznesowych i dadzą nam wszystkim wiele powodów do satysfakcji.