Majster Budowlane ABC Sp. z o. o.

Jesteśmy najszybciej rozwijającą się siecią marketów, sklepów i składów budowlanych w Polsce pod markami Pszczółka, Majster Profi i Majster Budowlane ABC. Dynamiczny rozwój to efekt wieloletniego doświadczenia w oparciu o tradycję oraz wdrażania nowoczesnych zasad handlu.

Jeśli chcesz być częścią jednego z największych projektów ekspansyjnych w Polsce - nie czekaj aplikuj na stanowisko:

Specjalista ds. Controlingu

Miejsce pracy: Włocławek

Region: kujawsko-pomorskie

Twoje zadania

 • monitorowanie wykonania budżetu i analizę odchyleń (w tym wyszukiwanie przyczyn wspomnianych oraz rekomendowanie skutecznych rozwiązań),
 • przygotowywanie raportów i analiz zgodnie z systemem raportowania zarządczego,
 • raportowanie na potrzeby Grupy Kapitałowej,
 • udział w procesie zamknięcia miesiąca - kontrola kosztów oraz bonusów z analizą odchyleń i tworzeniem rezerw,
 • wdrażanie nowych procedur operacyjnych i udział w poprawianiu procesów
 • rozwój narzędzi raportowych i modeli finansowych, wspierających procesy podejmowania decyzji
 • współpraca z kluczowymi osobami w obszarach handlu, operacji i finansów

Oczekujemy

 • wykształcenia wyższego o profilu ekonomicznym lub pokrewnym
 • bardzo dobrej znajomość Excel-a (funkcje, tabele przestawne, operacje na dużych bazach danych) oraz programów prezentacyjnych
 • min 2 letniego doświadczenia w dziale controllingu i/lub analiz finansowych
 • silnego zorientowania biznesowego, rozumienia i przewidywania potrzeb sprzedaży, operacji, managementu
 • umiejętności jasnego i zwięzłego formułowania myśli w mowie i piśmie
 • umiejętności wnioskowania, analizy przyczynowo- skutkowej,
 • umiejętności pracy pod presją czasu,
 • bardzo dobrej znajomości języka angielskiego
 • znajomości systemów klasy ERP, mile widziane doświadczenie we wdrażaniu nowego systemu operacyjnego w organizacji. Znajomość systemu Comarch Altum i/lub XL będzie dodatkowym atutem
 • doświadczenia w branży handlowej lub sieci handlowej. Znajomość branży DIY mile widziane
 • komunikatywności, samodzielności i otwartości na zmiany
 • bardzo dobrej znajomości rachunkowości zarządczej i finansów przedsiębiorstwa
 • otwartości na ewentualną relokację

Oferujemy

 • Pracę w szybko rosnącej organizacji posiadającej atuty w postaci: rozpoznawalnych marek, dużej elastyczności i otwartości w działaniu, wsparcia w kreatywnym, doświadczonym i dynamicznym Zespole, mającej ambicję uzyskania pozycji lidera w branży i tworzenia nowych formatów handlowych,
 • Możliwość współtworzenia sukcesów firmy o unikalnej kulturze organizacyjnej,
 • Możliwość systematycznego rozwoju zawodowego i awansów w strukturach Grupy Kapitałowej,
 • Udział w ambitnych przedsięwzięciach finansowo - księgowych,
 • Atrakcyjny system motywacyjny – umowa o pracę (lub inna preferowana forma zatrudnienia) z wynagrodzeniem zasadniczym i premią za wyniki,

Jeśli jesteś zainteresowany pracą w naszej firmie, wyślij swoje CV oraz list motywacyjny z aktualnym zdjęciem na adres praca@majsterabc.pl

W aplikacji proszę dopisać klauzulę o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 883)”

Informujemy, że odpowiadamy wyłącznie na wybrane oferty.

Jeśli chcesz być częścią jednego z największych projektów ekspansyjnych w Polsce - nie czekaj aplikuj na stanowisko:

Główna/y Księgowa/y

Miejsce pracy: Włocławek

Region: kujawsko-pomorskie

Twoje zadania

 • Nadzór nad prawidłowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych spółki, analiza i kontrola prawidłowości zapisów księgowych, odpowiedzialność za proces zamknięcia ksiąg,
 • Nadzór nad prawidłowym i terminowym obiegiem dokumentów księgowych,
 • Przygotowywanie sprawozdań finansowych, deklaracji podatkowych, sporządzanie sprawozdań finansowych oraz okresowych raportów i analiz finansowych,
 • Samodzielne prowadzenie księgowości spółek z Grupy Kapitałowej i współpraca z Zespołem Finansowo-Księgowym oraz Kadr i Płac w ramach doskonalenia procesów obiegu dokumentów, przepływu informacji i procedur księgowo-finansowych, etc.
 • Raportowanie do instytucji zewnętrznych (US, US,NBP, etc.) zgodnie z wymogami przepisów prawa,
 • Odpowiedzialność za stan dokumentacji księgowej oraz jej przechowywanie i archiwizację,
 • Kontrola prawidłowości transakcji handlowych i finansowych w organizacji,
 • Współpraca i poprawna komunikacja z instytucjami zewnętrznymi oraz działami wewnątrz firmy,
 • Aktywne uczestnictwo w rozwiązywaniu problemów natury podatkowej i księgowej,
 • Współtworzenie zasad polityki rachunkowości w firmie,
 • Czynny udział w rozwoju Działu Księgowości oraz rozwoju systemu finansowo-księgowego i raportowego firmy,
 • Czynny udział w automatyzacji procesów i procedur księgowych oraz modyfikacji ZPK na potrzeby organizacji,
 • Nadzór merytoryczny i organizacyjny oraz współzarządzanie wewnętrznym Zespołem Księgowym i zastępstwo Głównej Księgowej,
 • Inicjowanie i aktywne uczestnictwo we wdrażaniu zmian w organizacji zarówno optymalizacyjnych, jak i dostosowań wynikających ze zmiany przepisów podatkowych lub prawnych,
 • Współpraca z Dyrektorem Finansowym, Działem Controllingu, doradcami podatkowymi, biegłym rewidentem w obszarze rozwiązań podatkowych i księgowych oraz w zakresie prowadzonych audytów i kontroli

Oczekujemy

 • Wykształcenia wyższego kierunkowego ekonomicznego,
 • Uprawnień do samodzielnego prowadzenia ksiąg rachunkowych,
 • Doświadczenia na podobnym stanowisku, min 3 lata,
 • Bardzo dobrej znajomość zasad księgowości i aktualnego prawa podatkowego,
 • Bardzo dobrej organizacji pracy własnej i umiejętności delegowania zadań,
 • Umiejętności analitycznych, dokładności i rzetelności,
 • Samodzielności w działaniu, odpowiedzialności i rzetelności w wykonywaniu swoich obowiązków,
 • Znajomości systemu z rodziny Comarch (Altum, XL, Optima) lub innego systemy typu ERP, (doświadczenie we wdrażaniu systemów typu ERP będzie dodatkowym atutem),
 • Biegłej znajomości MS Office, zwłaszcza arkusza kalkulacyjnego Excel,
 • Dobrze rozwiniętych umiejętności interpersonalnych i asertywności,
 • Znajomości języka angielskiego lub niemieckiego (dodatkowy atut),
 • Praktycznej znajomości zagadnień związanych ze standardami MSR i MSSF oraz konsolidacji sprawozdań,
 • Otwartości na ewentualną relokację

Oferujemy

 • Pracę w szybko rosnącej organizacji posiadającej atuty w postaci: rozpoznawalnych marek, dużej elastyczności i otwartości w działaniu, wsparcia w kreatywnym, doświadczonym i dynamicznym Zespole, mającej ambicję uzyskania pozycji lidera w branży i tworzenia nowych formatów handlowych,
 • Możliwość współtworzenia sukcesów firmy o unikalnej kulturze organizacyjnej,
 • Możliwość systematycznego rozwoju zawodowego i awansów w strukturach Grupy Kapitałowej,
 • Udział w ambitnych przedsięwzięciach finansowo - księgowych,
 • Atrakcyjny system motywacyjny – umowa o pracę (lub inna preferowana forma zatrudnienia) z wynagrodzeniem zasadniczym i premią za wyniki,

Jeśli jesteś zainteresowany pracą w naszej firmie, wyślij swoje CV oraz list motywacyjny z aktualnym zdjęciem na adres praca@majsterabc.pl

W aplikacji proszę dopisać klauzulę o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 883)”

Informujemy, że odpowiadamy wyłącznie na wybrane oferty.

Jeśli chcesz być częścią jednego z największych projektów ekspansyjnych w Polsce - nie czekaj aplikuj na stanowisko:

Z-ca Głównej/ego Księgowej/ego

Miejsce pracy: Włocławek

Region: kujawsko-pomorskie

Twoje zadania

 • Nadzór nad prawidłowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych spółki, analiza i kontrola prawidłowości zapisów księgowych, odpowiedzialność za proces zamknięcia ksiąg,
 • Nadzór nad prawidłowym i terminowym obiegiem dokumentów księgowych,
 • Przygotowywanie sprawozdań finansowych, deklaracji podatkowych, sporządzanie sprawozdań finansowych oraz okresowych raportów i analiz finansowych,
 • Samodzielne prowadzenie księgowości spółki z Grupy Kapitałowej i współpraca z Zespołem Finansowo-Księgowym oraz Kadr i Płac w ramach doskonalenia procesów obiegu dokumentów, przepływu informacji i procedur księgowo-finansowych, etc.
 • Raportowanie do instytucji zewnętrznych (US, US,NBP, etc.) zgodnie z wymogami przepisów prawa,
 • Odpowiedzialność za stan dokumentacji księgowej oraz jej przechowywanie i archiwizację,
 • Kontrola prawidłowości transakcji handlowych i finansowych w organizacji,
 • Współpraca i poprawna komunikacja z instytucjami zewnętrznymi oraz działami wewnątrz firmy,
 • Aktywne uczestnictwo w rozwiązywaniu problemów natury podatkowej i księgowej,
 • Współtworzenie zasad polityki rachunkowości w firmie,
 • Czynny udział w rozwoju Działu Księgowości oraz rozwoju systemu finansowo-księgowego i raportowego firmy,
 • Nadzór merytoryczny i organizacyjny oraz współzarządzanie wewnętrznym Zespołem Księgowym i zastępstwo Głównej Księgowej,
 • Inicjowanie i aktywne uczestnictwo we wdrażaniu zmian w organizacji zarówno optymalizacyjnych, jak i dostosowań wynikających ze zmiany przepisów podatkowych lub prawnych,

Oczekujemy

 • Wykształcenia wyższego kierunkowego ekonomicznego,
 • Uprawnień do samodzielnego prowadzenia ksiąg rachunkowych,
 • Doświadczenia na podobnym stanowisku, min 3 lata,
 • Bardzo dobrej znajomość zasad księgowości i aktualnego prawa podatkowego,
 • Bardzo dobrej organizacji pracy własnej i umiejętności delegowania zadań,
 • Umiejętności analitycznych, dokładności i rzetelności,
 • Samodzielności w działaniu, odpowiedzialności i rzetelności w wykonywaniu swoich obowiązków,
 • Znajomości systemu z rodziny Comarch (Altum, XL, Optima) lub innego systemy typu ERP, (doświadczenie we wdrażaniu systemów typu ERP będzie dodatkowym atutem),
 • Biegłej znajomości MS Office, zwłaszcza arkusza kalkulacyjnego Excel,
 • Dobrze rozwiniętych umiejętności interpersonalnych i asertywności,
 • Znajomość języka angielskiego lub niemieckiego będzie dodatkowym atutem,
 • Praktyczna znajomość zagadnień związanych z konsolidacją sprawozdań w Grupie,
 • Otwartość na ewentualna relokację

Oferujemy

 • Pracę w szybko rosnącej organizacji posiadającej atuty w postaci: rozpoznawalnych marek, dużej elastyczności i otwartości w działaniu, wsparcia w kreatywnym, doświadczonym i dynamicznym Zespole, mającej ambicję uzyskania pozycji lidera w branży i tworzenia nowych formatów handlowych,
 • Możliwość współtworzenia sukcesów firmy o unikalnej kulturze organizacyjnej,
 • Możliwość systematycznego rozwoju zawodowego i awansów w strukturach Grupy Kapitałowej,
 • Udział w ambitnych przedsięwzięciach finansowo - księgowych,
 • Atrakcyjny system motywacyjny – umowa o pracę (lub inna preferowana forma zatrudnienia) z wynagrodzeniem zasadniczym i premią za wyniki,

Jeśli jesteś zainteresowany pracą w naszej firmie, wyślij swoje CV oraz list motywacyjny z aktualnym zdjęciem na adres praca@majsterabc.pl

W aplikacji proszę dopisać klauzulę o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 883)”

Informujemy, że odpowiadamy wyłącznie na wybrane oferty.

Jeśli chcesz być częścią jednego z największych projektów ekspansyjnych w Polsce - nie czekaj aplikuj na stanowisko:

Administrator Systemu Comarch ERP Altum

Miejsce pracy: Włocławek

Twój zakres obowiązków

 • administracja i utrzymanie systemów Comarch ERP Altum
 • wsparcie techniczne związane z oprogramowaniem Comarch
 • udział we wdrożeniach i projektach w zakresie Systemu Comarch ERP Altum i integracji z zewnętrznymi systemami oraz aplikacjami
 • tworzenie i modyfikowanie raportów przy użyciu Crystal Reports oraz kostki OLAP
 • wdrażanie i szkolenie pracowników - użytkowników systemu Comarch

Nasze wymagania

 • bardzo dobra znajomość oprogramowania Comarch ERP Altum
 • znajomość części Kadrowo-płacowej Comarch Optima
 • znajomość SQL oraz Crystal Reports w stopniu co najmniej dobrym
 • umiejętność pracy w zespole
 • komunikatywność oraz wysoka kultura osobista
 • nastawienie na klienta wewnętrznego i zewnętrznego
 • samodzielność i kreatywność w realizacji obowiązków

  Mile widziane

 • znajomość systemu Comarch B2B oraz BI Point,
 • znajomość języków programowania Java/C#.

To oferujemy

 • Stabilne zatrudnienie w firmie z tradycjami, która dynamicznie się rozwija
 • Niezbędne narzędzia pracy
 • Pracę w przyjaznej atmosferze w gronie pasjonatów
 • Ambitną i pełną wyzwań pracę nastawioną na nieustanny rozwój
 • Prywatną opiekę medyczną
 • Szansę współtworzenia nowatorskiego na skalę kraju projektu biznesowego
 • Możliwość rozwoju w strukturach Grupy

Jeśli jesteś zainteresowany pracą w naszej firmie, wyślij swoje CV na adres praca@majsterabc.pl

Jeśli chcesz być częścią jednego z największych projektów ekspansyjnych w Polsce - nie czekaj aplikuj na stanowisko:

Kupiec – dział budowlany

Miejsce pracy: Włocławek

Twój zakres obowiązków

 • Przygotowywanie i wdrażanie strategii podległych kategorii produktowych.
 • Optymalny dobór dostawców, prowadzenie procesu ofertowania oraz zakupu produktów i usług oferowanych w sieci.
 • Negocjowanie umów i warunków handlowych z dostawcami.
 • Badanie i analiza rynku DIY pod kątem budowania oferty oraz portfolio dostawców.
 • Planowanie aktywności promocyjnych dla sieci, nadzór i kontrola realizacji oraz wyniku.
 • Nadzór nad jakością, terminowością dostaw i obsługa procesu reklamacji.
 • Analiza ryzyka w procesach związanych z zakupami.

Nasze wymagania

 • Doświadczenie na stanowisku kupca (najchętniej w DIY).
 • Doświadczenie w handlu i zdolności negocjacyjne.
 • Wykształcenie wyższe – preferowane ekonomiczne lub techniczne.
 • Bardzo dobra znajomość obsługi komputera wraz z pakietem Office.
 • Umiejętność doskonałej organizacji pracy, wyznaczania priorytetów i budowania wewnętrznych i zewnętrznych pozytywnych relacji biznesowych.
 • Orientacja zarówno na klienta jak i na wyniki.
 • Samodzielność, fachowość, innowacyjność, determinacja.
 • Lojalność i identyfikowanie się z firmą.
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego (min. B2).
 • Prawo jazdy kategorii B.

To oferujemy

 • Stabilne zatrudnienie w firmie z tradycjami, która dynamicznie się rozwija
 • Niezbędne narzędzia pracy
 • Pracę w przyjaznej atmosferze w gronie pasjonatów
 • Ambitną i pełną wyzwań pracę nastawioną na nieustanny rozwój
 • Prywatną opiekę medyczną
 • Możliwość rozwoju w strukturach Grupy

Jeśli jesteś zainteresowany pracą w naszej firmie, wyślij swoje CV na adres praca@majsterabc.pl

Jeśli chcesz być częścią jednego z największych projektów ekspansyjnych w Polsce - nie czekaj aplikuj na stanowisko:

Zastępca Głównego Księgowego

Miejsce pracy: Włocławek

Twój zakres obowiązków

 • Nadzór nad prawidłowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych spółki, analiza i kontrola prawidłowości zapisów księgowych, odpowiedzialność za proces zamknięcia ksiąg,
 • Nadzór nad prawidłowym i terminowym obiegiem dokumentów księgowych,
 • Przygotowywanie sprawozdań finansowych, deklaracji podatkowych, sporządzanie sprawozdań finansowych oraz okresowych raportów i analiz finansowych,
 • Samodzielne prowadzenie jednej ze spółek z Grupy Kapitałowej i współpraca z Zespołem Finansowo-Księgowym oraz Kadr i Płac w ramach doskonalenia procesów obiegu dokumentów, przepływu informacji i procedur księgowo-finansowych, etc.
 • Raportowanie do instytucji zewnętrznych (US, US,NBP, etc.) zgodnie z wymogami przepisów prawa,
 • Odpowiedzialność za stan dokumentacji księgowej oraz jej przechowywanie i archiwizację,
 • Kontrola prawidłowości transakcji handlowych i finansowych w organizacji,
 • Współpraca i poprawna komunikacja z instytucjami zewnętrznymi oraz działami wewnątrz firmy,
 • Aktywne uczestnictwo w rozwiązywaniu problemów natury podatkowej i księgowej,
 • Współtworzenie zasad polityki rachunkowości w firmie,
 • Czynny udział w rozwoju Działu Księgowości oraz rozwoju systemu finansowo-księgowego i raportowego firmy,
 • Czynny udział w automatyzacji procesów i procedur księgowych oraz modyfikacji ZPK na potrzeby organizacji,
 • Nadzór merytoryczny i organizacyjny oraz współzarządzanie wewnętrznym Zespołem Księgowym i zastępstwo Głównej Księgowej,
 • Inicjowanie i aktywne uczestnictwo we wdrażaniu zmian w organizacji zarówno optymalizacyjnych, jak i dostosowań wynikających ze zmiany przepisów podatkowych lub prawnych,
 • Współpraca z Dyrektorem Finansowym, Działem Controllingu, doradcami podatkowymi, biegłym rewidentem w obszarze rozwiązań podatkowych i księgowych oraz w zakresie prowadzonych audytów i kontroli

Nasze wymagania

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe ekonomiczne,
 • Uprawnienia do samodzielnego prowadzenia ksiąg rachunkowych,
 • Doświadczenie na podobnym stanowisku, min 3 lata,
 • Bardzo dobra znajomość zasad księgowości i aktualnego prawa podatkowego,
 • Bardzo dobra organizacja pracy własnej i umiejętność delegowania zadań,
 • Umiejętności analityczne, dokładność i rzetelność,
 • Samodzielność w działaniu, odpowiedzialność i rzetelność w wykonywaniu swoich obowiązków,
 • Znajomość systemu z rodziny Comarch (Altum, XL, Optima) lub innego systemy typu ERP (doświadczenie we wdrażaniu systemów typu ERP będzie dodatkowym atutem),
 • Biegła znajomość MS Office, zwłaszcza arkusza kalkulacyjnego Excel,
 • Dobrze rozwinięte umiejętności interpersonalne i asertywność,
 • Znajomość języka angielskiego lub niemieckiego (w mowie i piśmie) będzie dodatkowym atutem,
 • Praktyczna znajomość zagadnień związanych ze standardami MSR i MSSF będą dodatkowymi atutami.

To oferujemy

 • Stabilne zatrudnienie w firmie z tradycjami, która dynamicznie się rozwija
 • Niezbędne narzędzia pracy
 • Pracę w przyjaznej atmosferze w gronie pasjonatów
 • Udział w ambitnych przedsięwzięciach finansowo - księgowych
 • Prywatną opiekę medyczną
 • Szansę współtworzenia nowatorskiego na skalę kraju projektu biznesowego
 • Możliwość współtworzenia sukcesów firmy o unikalnej kulturze organizacyjnej,
 • Możliwość systematycznego rozwoju zawodowego i awansów w strukturach Grupy Kapitałowej

Jeśli jesteś zainteresowany pracą w naszej firmie, wyślij swoje CV na adres praca@majsterabc.pl

Jeśli chcesz być częścią jednego z największych projektów ekspansyjnych w Polsce - nie czekaj aplikuj na stanowisko:

Kupiec

Miejsce pracy: Włocławek

Twój zakres obowiązków

 • Przygotowywanie i wdrażanie strategii podległych kategorii produktowych.
 • Optymalny dobór dostawców, prowadzenie procesu ofertowania oraz zakupu produktów i usług oferowanych w sieci.
 • Negocjowanie umów i warunków handlowych z dostawcami.
 • Badanie i analiza rynku DIY pod kątem budowania oferty oraz portfolio dostawców.
 • Planowanie aktywności promocyjnych dla sieci, nadzór i kontrola realizacji oraz wyniku.
 • Nadzór nad jakością, terminowością dostaw i obsługa procesu reklamacji.
 • Analiza ryzyka w procesach związanych z zakupami.

Nasze wymagania

 • Doświadczenie na stanowisku kupca (najchętniej w DIY).
 • Gotowość pracy w centrali we Włocławku.
 • Doświadczenie w handlu i zdolności negocjacyjne.
 • Wykształcenie wyższe – preferowane ekonomiczne lub techniczne.
 • Bardzo dobra znajomość obsługi komputera wraz z pakietem Office.
 • Umiejętność doskonałej organizacji pracy, wyznaczania priorytetów i budowania wewnętrznych i zewnętrznych pozytywnych relacji biznesowych.
 • Orientacja zarówno na klienta jak i na wyniki.
 • Samodzielność, fachowość, innowacyjność, determinacja.
 • Lojalność i identyfikowanie się z firmą.
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego (min. B2).
 • Prawo jazdy kategorii B.

To oferujemy

 • stabilne zatrudnienie w firmie z tradycjami, która dynamicznie się rozwija
 • niezbędne narzędzia pracy
 • pracę w przyjaznej atmosferze w gronie pasjonatów
 • ambitną i pełną wyzwań pracę nastawioną na nieustanny rozwój
 • prywatną opiekę medyczną
 • możliwość rozwoju w strukturach Grupy

Jeśli jesteś zainteresowany pracą w naszej firmie, wyślij swoje CV na adres praca@majsterabc.pl

Jeśli chcesz być częścią jednego z największych projektów ekspansyjnych w Polsce - nie czekaj aplikuj na stanowisko:

Doradca Klienta

Miejsce pracy: Osięciny

Twój zakres obowiązków

 • Utrzymanie najwyższego poziomu obsługi Klienta;
 • Utrzymanie standardów prezentacji towaru;
 • Konsekwentna realizacja celów sprzedażowych;
 • Dbałość o mienie firmy;
 • Zapewnienie skutecznej komunikacji z klientami;
 • Budowanie relacji biznesowych z klientami marketu
 • Współpraca z zespołem celem osiągania najwyższych wyników;

Nasze wymagania

 • Doświadczenie zawodowe poparte sukcesami (w branży DIY – będzie dodatkowym atutem);
 • Umiejętności planowania i organizacji pracy;
 • Zdolności interpersonalne połączone z umiejętnością budowania relacji z klientami;
 • Umiejętności zarządzania relacjami z klientem;
 • Zorientowanie na wynik;
 • umiejętność obsługi narzędzi informatycznych;
 • Pozytywne nastawienie i entuzjazm.

To oferujemy

 • Stabilne miejsce zatrudnienia na podstawie umowy o pracę;
 • Ciekawe wyzwania i możliwość współuczestnictwa w dynamicznym rozwoju;
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych i rozwoju zawodowego;
 • Możliwość rozwoju w ramach Grupy Majster;
 • Wynagrodzenie podstawowe + premia uzależniona od wyników.

Jeśli jesteś zainteresowany pracą w naszej firmie, wyślij swoje CV na adres praca@majsterabc.pl

Jeśli chcesz być częścią jednego z największych projektów ekspansyjnych w Polsce - nie czekaj aplikuj na stanowisko:

Kierownik

Miejsce pracy: Brześć Kujawski

Twój zakres obowiązków

 • Budżetowanie sprzedaży i kosztów działalności oraz odpowiedzialność za ich realizację;
 • Efektywne zarządzanie zespołem pracowników;
 • Utrzymanie najwyższego poziomu obsługi Klienta;
 • Utrzymanie standardów prezentacji towaru;
 • Konsekwentna realizacja celów biznesowych;
 • Stałe zwiększanie efektywności biznesowej;
 • Rozwój kompetencji zawodowych podległych pracowników;
 • Zapewnienie skutecznej komunikacji w ramach marketu oraz z innymi jednostkami Grupy Majster;
 • Współpraca z kierownikami poszczególnych działów w celu współrealizacji strategii spółki

Nasze wymagania

 • Doświadczenie zawodowe poparte sukcesami i referencjami (doświadczenie na stanowisku menedżerskim w branży DIY – będzie dodatkowym atutem);
 • Umiejętności planowania i organizacji pracy swojej i zespołu;
 • Zdolności przywódcze połączone z umiejętnością budowania zespołów;
 • Umiejętności zarządzania relacjami z klientem (wewnętrznym, zewnętrznym);
 • Zorientowanie na wynik;
 • Zdolności analityczne;
 • Pozytywne nastawienie i entuzjazm

To oferujemy

 • Stabilne miejsce zatrudnienia na podstawie umowy o pracę;
 • Ciekawe wyzwania i możliwość współuczestnictwa w dynamicznym rozwoju;
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych i rozwoju zawodowego;
 • Możliwość rozwoju w ramach Grupy Majster;

Jeśli jesteś zainteresowany pracą w naszej firmie, wyślij swoje CV na adres rekrutacja@majsterabc.pl

Jeśli chcesz być częścią jednego z największych projektów ekspansyjnych w Polsce - nie czekaj aplikuj na stanowisko:

Kierownik

Miejsce pracy: Kowal

Twój zakres obowiązków

 • Budżetowanie sprzedaży i kosztów działalności oraz odpowiedzialność za ich realizację;
 • Efektywne zarządzanie zespołem pracowników;
 • Utrzymanie najwyższego poziomu obsługi Klienta;
 • Utrzymanie standardów prezentacji towaru;
 • Konsekwentna realizacja celów biznesowych;
 • Stałe zwiększanie efektywności biznesowej;
 • Rozwój kompetencji zawodowych podległych pracowników;
 • Zapewnienie skutecznej komunikacji w ramach marketu oraz z innymi jednostkami Grupy Majster;
 • Współpraca z kierownikami poszczególnych działów w celu współrealizacji strategii spółki

Nasze wymagania

 • Doświadczenie zawodowe poparte sukcesami i referencjami (doświadczenie na stanowisku menedżerskim w branży DIY – będzie dodatkowym atutem);
 • Umiejętności planowania i organizacji pracy swojej i zespołu;
 • Zdolności przywódcze połączone z umiejętnością budowania zespołów;
 • Umiejętności zarządzania relacjami z klientem (wewnętrznym, zewnętrznym);
 • Zorientowanie na wynik;
 • Zdolności analityczne;
 • Pozytywne nastawienie i entuzjazm

To oferujemy

 • Stabilne miejsce zatrudnienia na podstawie umowy o pracę;
 • Ciekawe wyzwania i możliwość współuczestnictwa w dynamicznym rozwoju;
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych i rozwoju zawodowego;
 • Możliwość rozwoju w ramach Grupy Majster;

Jeśli jesteś zainteresowany pracą w naszej firmie, wyślij swoje CV na adres rekrutacja@majsterabc.pl

Jeśli chcesz być częścią jednego z największych projektów ekspansyjnych w Polsce - nie czekaj aplikuj na stanowisko:

Doradca klienta

Miejsce pracy: Brześć Kujawski

Twój zakres obowiązków

 • Utrzymanie najwyższego poziomu obsługi Klienta;
 • Utrzymanie standardów prezentacji towaru;
 • Konsekwentna realizacja celów sprzedażowych;
 • Dbałość o mienie firmy;
 • Zapewnienie skutecznej komunikacji z klientami;
 • Budowanie relacji biznesowych z klientami marketu
 • Współpraca z zespołem celem osiągania najwyższych wyników;

Nasze wymagania

 • Doświadczenie zawodowe poparte sukcesami (w branży DIY – będzie dodatkowym atutem);
 • Umiejętności planowania i organizacji pracy;
 • Zdolności interpersonalne połączone z umiejętnością budowania relacji z klientami;
 • Umiejętności zarządzania relacjami z klientem;
 • Zorientowanie na wynik;
 • umiejętność obsługi narzędzi informatycznych;
 • Pozytywne nastawienie i entuzjazm.

To oferujemy

 • Stabilne miejsce zatrudnienia na podstawie umowy o pracę;
 • Ciekawe wyzwania i możliwość współuczestnictwa w dynamicznym rozwoju;
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych i rozwoju zawodowego;
 • Możliwość rozwoju w ramach Grupy Majster;
 • Wynagrodzenie podstawowe + premia uzależniona od wyników.

Jeśli jesteś zainteresowany pracą w naszej firmie, wyślij swoje CV na adres rekrutacja@majsterabc.pl

Jeśli chcesz być częścią jednego z największych projektów ekspansyjnych w Polsce - nie czekaj aplikuj na stanowisko:

Doradca klienta

Miejsce pracy: Kowal

Twój zakres obowiązków

 • Utrzymanie najwyższego poziomu obsługi Klienta;
 • Utrzymanie standardów prezentacji towaru;
 • Konsekwentna realizacja celów sprzedażowych;
 • Dbałość o mienie firmy;
 • Zapewnienie skutecznej komunikacji z klientami;
 • Budowanie relacji biznesowych z klientami marketu
 • Współpraca z zespołem celem osiągania najwyższych wyników;

Nasze wymagania

 • Doświadczenie zawodowe poparte sukcesami (w branży DIY – będzie dodatkowym atutem);
 • Umiejętności planowania i organizacji pracy;
 • Zdolności interpersonalne połączone z umiejętnością budowania relacji z klientami;
 • Umiejętności zarządzania relacjami z klientem;
 • Zorientowanie na wynik;
 • umiejętność obsługi narzędzi informatycznych;
 • Pozytywne nastawienie i entuzjazm.

To oferujemy

 • Stabilne miejsce zatrudnienia na podstawie umowy o pracę;
 • Ciekawe wyzwania i możliwość współuczestnictwa w dynamicznym rozwoju;
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych i rozwoju zawodowego;
 • Możliwość rozwoju w ramach Grupy Majster;
 • Wynagrodzenie podstawowe + premia uzależniona od wyników.

Jeśli jesteś zainteresowany pracą w naszej firmie, wyślij swoje CV na adres rekrutacja@majsterabc.pl

Jeśli chcesz być częścią jednego z największych projektów ekspansyjnych w Polsce - nie czekaj aplikuj na stanowisko:

Dyrektor Działu Zakupów

Miejsce pracy: Włocławek

Twój zakres obowiązków

 • tworzenie i realizacja strategii zakupowej Spółki
 • kształtowanie i wdrażanie standardów oraz procedur dotyczących zakupów
 • budowanie i utrzymywanie relacji z kluczowymi dostawcami
 • ocena i optymalny wybór dostawców
 • analizowanie krajowego i międzynarodowego rynku dostaw w celu znalezienia alternatywnych źródeł dostaw
 • bieżąca kontrola rentowności współpracy z poszczególnymi dostawcami
 • negocjowanie warunków umów handlowych pomiędzy dostawcami a Majster Budowlane ABC
 • koordynacja prac zespołu zakupów, coaching, inspirowanie oraz motywowanie do działania
 • tworzenie budżetów zakupowych i sprzedażowych dla poszczególnych kategorii produktowych z uwzględnieniem głównych KPI
 • aktywne uczestnictwo w projektach transformacji cyfrowej

Nasze wymagania

 • doświadczenie w zakupach w segmencie DIY
 • minimum 5 letnie doświadczenie w pracy w firmie handlowej, znajomość modeli franczyzowych będzie dodatkowym atutem
 • doświadczenie w tworzeniu i realizacji strategii zakupowej firmy
 • znajomość technik negocjacyjnych
 • wysoko rozwinięte umiejętności personalne oraz doświadczenie w zarządzaniu zespołem
 • pro aktywność, inicjatywa i samodzielność
 • bardzo dobra organizacja pracy
 • wysoko rozwinięte umiejętności analityczne, zdolność wnioskowania i rekomendacji
 • dobra znajomości pakietu MS Office
 • dobra znajomość języka angielskiego
 • czynne prawo jazdy kat. B.
 • gotowość do pracy stacjonarnej poniedziałek-piątek we Włocławku

To oferujemy

 • stabilne zatrudnienie w firmie z tradycjami, która dynamicznie się rozwija
 • niezbędne narzędzia pracy
 • pracę w przyjaznej atmosferze w gronie pasjonatów
 • ambitną i pełną wyzwań pracę nastawioną na nieustanny rozwój
 • realny wpływ na współtworzenie standardów i rozwiązań
 • prywatną opiekę medyczną
 • szansę współtworzenia nowatorskiego na skalę kraju projektu biznesowego
 • możliwość rozwoju w strukturach Grupy

Jeśli jesteś zainteresowany pracą w naszej firmie, wyślij swoje CV na adres rekrutacja@majsterabc.pl

Jeśli chcesz być częścią jednego z największych projektów ekspansyjnych w Polsce - nie czekaj aplikuj na stanowisko:

Kierownik Merchandisingu

Miejsce pracy: Włocławek

Zakres obowiązków

 • Współtworzenie strategii visual merchandisingowej, standardów zasad i zasad ekspozycji produktów
 • Współpraca z innymi działami i z dostawcami w celu wypracowania standardów prezentacji asortymentu w marketach
 • Przygotowywanie i wdrożenie schematów rozmieszczenia grup produktowych i produktów na planie liniowym w przestrzeni sklepowej dla asortymentu stałego, sezonowego i promocyjnego
 • Naniesienie planów liniowych asortymentu na plan sklepu
 • Tworzenie koncepcji wizualnej dla powierzchni sprzedaży
 • Przygotowywanie manuali, podręczników, informatorów dla sklepów w celu utrzymania jednolitych zasad Visual Merchandisingu
 • Przeprowadzanie szkoleń z zakresu Visual Merchandisingu dla pracowników marketów
 • Proponowanie nowych rozwiązań dotyczących prezentacji produktów maksymalizujących ich odsprzedaż, efektywności metra liniowego, czytelności ekspozycji produktów, prezentacji promocji i innych elementów jak np. komunikacja, nawigacja
 • Prowadzenie audytu, sporządzanie raportów w punktach handlowych w ramach realizacji polityki VM w sklepach
 • Współpraca z Działem Operacji w regionach w zakresie stałego podnoszenia poziomu VM

Wymagania

 • Minimum 2 lata doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku
 • Znajomość branży DIY mile widziana
 • Doświadczenie w tworzeniu konceptu sklepów, mebli, półek
 • Umiejętność pracy z wieloma różnymi formatami sklepów i ich modularnością
 • Umiejętności pracy w programie ZWCAD lub AUTOCAD
 • Mile widziane doświadczenie we wdrażaniu oraz pracy na programach do planowania półki
 • Wysoko rozwinięte umiejętności analityczne, zdolność wnioskowania i rekomendacji
 • Dobra znajomości pakietu MS Office
 • Kreatywność, poczucie estetyki
 • Umiejętność pracy w zespole oraz budowanie pozytywnych relacji z załogami marketów
 • Dobra organizacja czasu pracy, skrupulatność, samodzielność i dokładność
 • Pozytywne nastawienie, otwartość na zmiany
 • Czynne prawo jazdy kat. B.
 • Gotowość do częstych podróży służbowych

Oferujemy

 • Stabilne zatrudnienie w firmie z tradycjami, która dynamicznie się rozwija
 • Niezbędne narzędzia pracy
 • Pracę w przyjaznej atmosferze w gronie pasjonatów
 • Ambitną i pełną wyzwań pracę nastawioną na nieustanny rozwój
 • Realny wpływ na współtworzenie standardów i rozwiązań
 • Prywatną opiekę medyczną
 • Szansę współtworzenia nowatorskiego na skalę kraju projektu biznesowego
 • Możliwość rozwoju w strukturach Grupy

Jeśli jesteś zainteresowany pracą w naszej firmie, wyślij swoje CV na adres rekrutacja@majsterabc.pl

Jeśli chcesz być częścią jednego z największych projektów ekspansyjnych w Polsce - nie czekaj aplikuj na stanowisko:

Specjalista ds. Konceptu

Miejsce pracy: Włocławek

Zakres obowiązków

 • Nadzór nad spójnością konceptu sklepu w nowych projektach
 • Adaptacja konceptu sklepu dla punktów handlowych o różnych powierzchniach
 • Tworzenie layoutów sklepów
 • Rysowanie planu obiektu z infrastrukturą techniczną i otoczeniem zewnętrznym
 • Nakładanie wymaganych punktów instalacji wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej oraz sieci LAN
 • Nakładanie siatki komunikacji wizualnej i oświetlenia sklepu
 • Przygotowanie specyfikacji różnych stref sklepowych
 • Wspieranie w przygotowaniu specyfikacji wyposażenia sklepu

Wymagania

 • Biegle posługiwanie się programem ZWCAD lub AUTOCAD ( znajomość innych programów do zarządzania powierzchnią mile widziana)
 • Umiejętność pracy z wieloma różnymi formatami sklepów i ich modularnością
 • Min. 2 lata doświadczenia w tworzeniu layoutów powierzchni handlowych
 • Dobra znajomości pakietu MS Office
 • Kreatywność, poczucie estetyki
 • Dobra organizacja czasu pracy, skrupulatność, samodzielność i dokładność
 • Pozytywne nastawienie, otwartość na zmiany i pracę zespołową
 • Czynne prawo jazdy kat. B.

Oferujemy

 • Stabilne zatrudnienie w firmie z tradycjami, która dynamicznie się rozwija
 • Niezbędne narzędzia pracy
 • Pracę w przyjaznej atmosferze w gronie pasjonatów
 • Ambitną i pełną wyzwań pracę nastawioną na nieustanny rozwój
 • Prywatną opiekę medyczną
 • Szansę współtworzenia nowatorskiego na skalę kraju projektu biznesowego
 • Możliwość rozwoju w strukturach Grupy

Jeśli jesteś zainteresowany pracą w naszej firmie, wyślij swoje CV na adres rekrutacja@majsterabc.pl

Jeśli chcesz być częścią jednego z największych projektów ekspansyjnych w Polsce - nie czekaj aplikuj na stanowisko:

Kierownik ds. Ekspansji

Miejsce pracy: Włocławek

Twój zakres obowiązków

 • Planowanie i realizowanie Ekspansji w kanale nowoczesnym
 • Dokonywanie analizy i opracowanie strategii ekspansyjnej dla podległego regionu
 • Pozyskiwanie nowych Franczyzobiorców
 • Pozyskiwanie nowych lokalizacji pod markety Pszczółka oraz Majster Profi oraz ich weryfikacja pod kątem standardów sieci
 • Przygotowywanie prezentacji i arkuszy inwestycyjnych dotyczących nowych lokalizacji
 • Negocjowanie warunków umów najmu
 • Nawiązywanie i utrzymywanie relacji z podmiotami związanymi z rynkiem nieruchomości

Nasze wymagania

 • Masz doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w modelu franczyzy – min. 3 lata (warunek konieczny)
 • Posiadasz umiejętności oceny potencjału nowych lokalizacji
 • Masz bardzo dobrze rozwinięte umiejętności interpersonalne i negocjacyjne
 • Znasz branże handlu materiałami budowlanymi i/lub fmcg
 • Masz doświadczenie w negocjacjach biznesowych
 • Cechuje Ciebie zorientowanie na wynik i Klienta
 • Charakteryzuje Cię duża dojrzałość biznesowa
 • Bardzo dobrze znasz pakiet MS Office, w tym Excel
 • Lubisz pracę z ludźmi, potrafisz motywować do efektywnego działania
 • Posiadasz czynne prawo jazdy kat. B
 • Lubisz pracę w terenie

To oferujemy

 • Stabilne zatrudnienie w firmie z tradycjami, która dynamicznie się rozwija
 • Niezbędne narzędzia pracy
 • Pracę w przyjaznej atmosferze w gronie pasjonatów
 • Ambitną i pełną wyzwań pracę nastawioną na nieustanny rozwój
 • Realny wpływ na strategię i wyniki realizowanych projektów
 • Prywatną opiekę medyczną
 • Szansę współtworzenia nowatorskiego na skalę kraju projektu biznesowego
 • Możliwość rozwoju w strukturach Grupy

Jeśli jesteś zainteresowany pracą w naszej firmie, wyślij swoje CV na adres rekrutacja@majsterabc.pl

Przed nami bardzo ciekawe wyzwania związane z ambitnymi planami dużego rozwoju i objęcia pozycji czołowej sieci na rynku DIY, dlatego do naszego zespołu poszukujemy doświadczonego fachowca na stanowisko:

Samodzielna/y Księgowa/y

Miejsce pracy: Włocławek

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie pełnej ewidencji księgowej zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz polityką rachunkowości Spółki,
 • Nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów, dekretacja i księgowanie dokumentów,
 • Naliczanie podatków, sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych oraz sprawozdań statystycznych (VAT, CIT, raporty JPK, GUS itd.),
 • Współpraca z organami podatkowymi w zakresie dokumentacji Spółki,
 • Monitorowanie zmian w prawie podatkowym i ustawie o rachunkowości oraz przygotowanie do nich Spółki,
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych oraz raportów księgowych na potrzeby instytucji zewnętrznych,
 • Samodzielne ustalanie wyniku finansowego Spółki w wybranych okresach sprawozdawczych.

Wymagania

 • Min. 3-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku Samodzielnej Księgowej,
 • Wykształcenie wyższe kierunkowe (rachunkowość, podatki),
 • Praktyczna znajomość aktualnie obowiązujących przepisów podatkowych oraz bilansowych,
 • Samodzielność i pełne zaangażowanie w wykonywane obowiązki,
 • Umiejętność szybkiego diagnozowania i rozwiązywania problemów,
 • Zdolności analityczne, zorganizowanie i dbałości o szczegóły,
 • Sprawna organizacja swojej pracy i odpowiedzialność za prawidłową i terminową jej realizację,
 • Znajomość systemu informatycznego COMARCH, REWIZOR.

Oferujemy

 • Stabilne zatrudnienie w firmie z tradycjami, która dynamicznie się rozwija
 • Niezbędne narzędzia pracy
 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników
 • Możliwość rozwoju zawodowego
 • Przyjazną atmosferę i wysokie standardy pracy

Jeśli jesteś zainteresowany pracą w naszej firmie, wyślij swoje CV na adres rekrutacja@majsterabc.pl

Przed nami bardzo ciekawe wyzwania związane z ambitnymi planami dużego rozwoju i objęcia pozycji czołowej sieci na rynku DIY, dlatego do naszego zespołu poszukujemy doświadczonego fachowca na stanowisko:

Przedstawiciel Handlowy w kanale Tradycyjnym

Miejsce pracy: Włocławek

Zakres obowiązków

 • Sprzedaż i jej rozwój na podległym terenie
 • Realizowanie polityki handlowej firmy
 • Budowanie i utrzymywanie bardzo dobrych relacji z obecnymi oraz nowymi klientami
 • Kreowanie pozytywnego wizerunku firmy i dbanie o wysokie standardy obsługi B2B

Wymagania

 • Wykształcenie minimum średnie
 • Minimum 5 letnie doświadczenie w roli przedstawiciela handlowego w rynku tradycyjnym - preferowane - PH producenta lub hurtowni materiałów budowlanych, sanitarnych lub technicznych
 • Łatwość nawiązywania kontaktów i budowania trwałych relacji handlowych
 • Mobilność - praca w terenie
 • Samodzielność w działaniu
 • Silna motywacja i nastawienie na wynik
 • Wysokie umiejętności interpersonalne w tym komunikatywność
 • Prawo jazdy kat B
 • Sprawna obsługa narzędzi pakietu MS Office
 • Umiejętność pracy pod presją czasu

Oferujemy

 • Stabilne zatrudnienie w firmie z tradycjami, która dynamicznie się rozwija
 • Niezbędne narzędzia pracy
 • Pracę w przyjaznej atmosferze w gronie pasjonatów
 • Ambitną i pełną wyzwań pracę nastawioną na nieustanny rozwój
 • Realny wpływ na strategię i wyniki realizowanych projektów
 • Prywatną opiekę medyczną
 • Możliwość rozwoju w strukturach Grupy

Jeśli jesteś zainteresowany pracą w naszej firmie, wyślij swoje CV na adres rekrutacja@majsterabc.pl

Przed nami bardzo ciekawe wyzwania związane z ambitnymi planami dużego rozwoju i objęcia pozycji czołowej sieci na rynku DIY, dlatego do naszego zespołu poszukujemy doświadczonego fachowca na stanowisko:

Specjalista ds. Marketingu

Miejsce pracy: Włocławek

Zakres obowiązków

 • Budowanie i poszerzanie pozytywnych relacji z klientami B2B
 • Optymalny dobór dostawców, prowadzenie procesu ofertowania oraz zakupu produktów i usług marketingowych oferowanych w sieci
 • Prowadzenie kont firmowych na portalach społecznościowych
 • Obsługa zamówień marketingowych
 • Obsługa dokumentacji związanej z zamówieniami ( faktury)

Wymagania

 • Swoboda w komunikacji telefonicznej
 • Umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów
 • Umiejętność budowania trwałych relacji z klientami
 • Odpowiedzialność, terminowość, dokładność i skrupulatność
 • Umiejętność dobrej organizacji pracy
 • Dobra znajomość obsługi komputera wraz z pakietem Office
 • Prawo jazdy kategorii B

Oferujemy

 • Stabilne miejsce zatrudnienia na podstawie umowy o pracę
 • Ciekawe wyzwania i możliwość współuczestnictwa w dynamicznym rozwoju
 • Przyjazną atmosferę pracy
 • Niezbędne narzędzia pracy

Jeśli jesteś zainteresowany pracą w naszej firmie, wyślij swoje CV na adres rekrutacja@majsterabc.pl

Przed nami bardzo ciekawe wyzwania związane z ambitnymi planami dużego rozwoju i objęcia pozycji czołowej sieci na rynku DIY, dlatego do naszego zespołu poszukujemy doświadczonego fachowca na stanowisko:

Kupiec

Miejsce pracy: Włocławek

Zakres obowiązków

 • Przygotowywanie i wdrażanie strategii podległych kategorii produktowych.
 • Optymalny dobór dostawców, prowadzenie procesu ofertowania oraz zakupu produktów i usług oferowanych w sieci.
 • Negocjowanie umów i warunków handlowych z dostawcami.
 • Badanie i analiza rynku DIY pod kątem budowania oferty oraz portfolio dostawców.
 • Planowanie aktywności promocyjnych dla sieci, nadzór i kontrola realizacji oraz wyniku.
 • Nadzór nad jakością, terminowością dostaw i obsługa procesu reklamacji.
 • Analiza ryzyka w procesach związanych z zakupami.

Wymagania

 • Doświadczenie na stanowisku kupca (najchętniej w DIY).
 • Doświadczenie w handlu i zdolności negocjacyjne.
 • Wykształcenie wyższe – preferowane ekonomiczne lub techniczne.
 • Bardzo dobra znajomość obsługi komputera wraz z pakietem Office.
 • Umiejętność doskonałej organizacji pracy, wyznaczania priorytetów i budowania wewnętrznych i zewnętrznych pozytywnych relacji biznesowych.
 • Orientacja zarówno na klienta jak i na wyniki.
 • Samodzielność, fachowość, innowacyjność, determinacja.
 • Lojalność i identyfikowanie się z firmą.
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego (min. B2).
 • Prawo jazdy kategorii B.

Oferujemy

 • Stabilne miejsce zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.
 • Ciekawe wyzwania i możliwość współuczestnictwa w dynamicznym rozwoju.
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych i rozwoju zawodowego.
 • Niezbędne narzędzia pracy.

Jeśli jesteś zainteresowany pracą w naszej firmie, wyślij swoje CV na adres rekrutacja@majsterabc.pl

Jesteśmy najszybciej rozwijającą się siecią marketów, sklepów i składów budowlanych w Polsce pod markami „Pszczółka”, „Majster Profi” i „ Majster Budowlane ABC”. Dynamiczny rozwój to efekt wieloletniego doświadczenia w oparciu o tradycję oraz wdrażania nowoczesnych zasad handlu.

Przed nami bardzo ciekawe wyzwania związane z ambitnymi planami dużego rozwoju i objęcia pozycji czołowej sieci na rynku DIY, dlatego do naszego zespołu poszukujemy pasjonatów handlu i obsługi klienta B2B na stanowisko:

Doradca handlowy

Miejsce pracy: Włocławek

Zakres obowiązków

 • Telefoniczna obsługa klientów
 • Budowanie i poszerzanie pozytywnych relacji z klientami B2B
 • Aktywna sprzedaż i realizacja założonych planów sprzedażowych
 • Obsługa zamówień
 • Współpraca z Kierownikami Operacyjnymi oraz innymi działami

Wymagania

 • Swoboda w komunikacji telefonicznej
 • Umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów
 • Umiejętność budowania trwałych relacji z klientami
 • Nastawienie na klienta
 • Radzenie sobie ze stresem
 • Umiejętności negocjacyjne
 • Znajomość i umiejętność wykorzystania technik sprzedaży
 • Zdolności analityczne, odpowiedzialność, terminowość, dokładność i skrupulatność
 • Umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows (w tym Excel)

Oferujemy

 • Stabilne miejsce zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.
 • Ciekawe wyzwania i możliwość współuczestnictwa w dynamicznym rozwoju.
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych i rozwoju zawodowego.
 • Przyjazną atmosferę pracy
 • Niezbędne narzędzia pracy

Jeśli jesteś zainteresowany pracą w naszej firmie, wyślij swoje CV na adres rekrutacja@majsterabc.pl